Log in

Het is heel begrijpelijk wanneer je als student met vragen zit in deze gekke tijden van de coronacrisis. We hebben daarom speciaal voor jou de veelgestelde vragen met betrekking tot ons onderwijs op een rijtje gezet.

 

Laatste update: woensdag 9 september 2020

Op vrijdag 20 maart 2020 hebben we onze eerste FAQ rondom de corona-maatregelen gepubliceerd. Hiermee willen we onze studenten (en docenten) geruststellen en zo veel mogelijk vragen alvast beantwoorden.
Logischerwijs zijn er de afgelopen tijd nieuwe vragen bijgekomen. Wij beantwoorden deze opnieuw.

1. Hoe zit het met de regels rondom thuisblijven en quarantaine?
We verwijzen je graag naar de website van het RIVM. Via deze link lees je alle belangrijke informatie en veelgestelde vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine.
2. Loop jij binnen je studie tegen problemen aan door het coronavirus, maak je je ergens zorgen over, of heb je een geweldig idee?
Bekijk de videoboodschap van minister van Engelshoven voor de studenten in Nederland.
3. Kan mijn reisrecht gestopt worden en kan ik dan de maanden opsparen totdat de coronamaatregelen over zijn?
Door de coronamaatregelen wordt het onderwijs op afstand georganiseerd. Hierdoor zul je weinig gebruik maken van jouw studentenreisproduct. Om studenten tegemoet te komen wordt daarom het recht op het reisproduct verlengd met drie maanden. Nadat het ov-reisrecht verloopt gaan de drie extra maanden recht automatisch in. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.
4. Wat verandert er vanaf 6 april?
Dinsdag 31 maart jl. hebben we te horen gekregen dat de maatregelen voor het onderwijs die ingesteld waren tot 6 april, zullen gelden tot en met 28 april. Voor onze school betekent dit, dat het fysieke onderwijs na de meivakantie mogelijk hervat kan worden: op 4 mei. Dan start week 2 van periode 4. Hoe het onderwijs er tot die tijd uit zal zien, wordt hieronder toegelicht.

Lessen
De lessen blijven tot 4 mei online aangeboden via Microsoft Teams. De contacttijd met de docent wordt om didactische redenen bij modules die zijn ingeroosterd voor een hele lesdag, gehalveerd naar een halve lesdag. Wat betreft de andere helft van de lesdag verwachten we dat de studenten zelfstandig aan de slag gaan met de stof. Modules die zijn ingeroosterd voor een halve dag, blijven halve lesdagen. Modules die voorbereiden op een examen: deze lesdagen blijven hele lesdagen.

Toetsing en examinering
Toetsing en examinering vindt ook plaats op afstand. Docenten zijn geïnformeerd over de werkwijze. Voor studenten is in hun dashboard meer informatie geplaatst en wordt per opleiding en per leerjaar toegelicht hoe de toetsing en examinering is ingericht.

Inhoudelijke aanpassingen
Eventuele aanpassingen wat betreft lesinhoud of toetsing worden in het dashboard bij de desbetreffende module geplaatst. We realiseren ons dat de bewegingsvrijheid is beperkt, maar vragen onze studenten mogelijkheden te vinden binnen deze beperkingen om toch opdrachten uit te voeren. De docent zal hierbij ondersteunen. Uiteraard vragen we in geen geval van onze studenten om de richtlijnen van het RIVM te overtreden.

Hopelijk zien we jullie terug op school op 4 mei 2020. We zijn voorzichtig optimistisch!
5. Door de maatregelen tegen het coronavirus kom ik in de financiële problemen. Kan ik meer studiefinanciering krijgen?
DUO heeft aangegeven dat studenten die met de gebruikelijke regelingen niet voldoende geholpen zijn, contact kunnen opnemen voor maatwerk. Kijk voor de specifieke mogelijkheden in jouw situatie op de site van DUO.
6. Ik heb mij ingeschreven voor een opleiding. Gaan de intakegesprekken nog wel door?
De intakegesprekken zullen gewoon doorgang vinden, maar worden nu afgenomen via Skype of Facetime.
7. Het is hartstikke lastig voor mij om nog opdrachten uit te voeren. Waarom worden de tentamens niet gewoon afgelast?
Afgelasten van tentamens is vooralsnog niet mogelijk. Er moeten nog steeds 60 EC voor een propedeusediploma en 240 EC voor een hbo-diploma worden verdiend. Het laten vervallen van toetsing is daarom geen optie. Sommige hogescholen kiezen voor uitstel. Wij niet. Uitstel betekent namelijk dat de EC op een later tijdstip alsnog verdiend zouden moeten worden, wat jullie studielast aanzienlijk zou verzwaren. Het is ons doel het programma ook voor de toekomst studeerbaar te houden. Daarom willen we jullie de kans geven om ook in periode 3 zo veel mogelijk studiepunten te behalen.
8. Wij willen ons als studenten houden aan de richtlijnen van het RIVM. Doen jullie dat ook wel?
Jazeker. Wij volgen de adviezen van het RIVM en de NRTO. Daarnaast zijn we sensitief voor de beslissingen die in de mbo-raad en de Vereniging Hogescholen worden genomen. Wij verlangen niet van onze studenten dat er gewerkt wordt in studio’s, in groepen, met modellen, acteurs of visagisten. Ook vragen we jullie niet te reizen met het OV. Onze (hoofd)docenten denken met jullie mee om concepten haalbaar en uitvoerbaar te maken. Wat betreft de toetsing wordt er rekening mee gehouden dat jullie beperkt zijn in jullie mogelijkheden.
9. Hoe kunnen we ons voorbereiden op de toetsing?
Bekijk eerst de corona-aanpassingen in het dashboard. Deze zijn geplaatst bij de module-wijzer. Daarna kun je samen met de docent bespreken hoe je de opdracht haalbaar en uitvoerbaar kunt maken. We doen hierbij een beroep op je creativiteit, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, van jou én van jouw docent. Komt de docent hier niet uit, dan kan er overlegd worden met de vakgroep en de hoofddocent. Soms zul je een prachtig concept moeten loslaten, hoe lastig dat ook is. Probeer te focussen op wat wél kan en bedenk: deze situatie is tijdelijk.
10. Hoe zit het met de eindexamens mbo – de Proeve van Bekwaamheid?
We verwachten deze week een nieuwe richtlijn van de NRTO. Tot die tijd plannen we de Proeve van Bekwaamheid zoals gebruikelijk en bereiden we jullie er grondig op voor. We doen er alles aan om jullie aan het eind van het schooljaar met een diploma uit te zwaaien – maar binnen de richtlijnen van het RIVM. Gelukkig hebben we gehoord dat onze mbo-studenten massaal en enthousiast deelnemen aan de online lessen die voorbereiden op de Proeve van Bekwaamheid.
11. Komen jullie de studenten dan wel ergens tegemoet?
Voor het hbo, waar mogelijk, doen we dat zeker. Vanuit de overheid is het toegestaan om het BSA ruim te hanteren. Voor nu stellen we de grens op 39 EC in plaats van 60 EC. Als deze situatie voortduurt t/m periode 4, zal de grens opnieuw bekeken worden.

Voor het mbo wordt de overgangsbeslissing aanzienlijk verruimd en is de urennorm voor de stage verlaagd. We werken er hard aan om de studievoortgang niet te laten stagneren en studenten mee te nemen naar de volgende fase van de opleiding, zonder hinder te ondervinden van corona.
12. Is iedereen op school nog gezond?
We ontvangen veel vragen over deadlines en examens, maar ook over ons welzijn. Dat doet ons goed! De meeste docenten geven nu les vanuit huis. Af en toe zijn ze aanwezig op school, in kleine groepjes. De directie komt regelmatig bijeen om te vergaderen en het onderwijs aan te sturen – altijd op 1,5 meter afstand. Onze onderwijsondersteuners hebben hard gewerkt de digitale leeromgeving in orde te krijgen. De telefoon wordt dagelijks bemand en jullie mails worden zo snel mogelijk beantwoord. We denken met jullie mee en ondersteunen jullie waar mogelijk.

 

Update: vrijdag 20 maart 2020

13. Wanneer word ik als student weer op school verwacht?
De regering heeft zondag 15 maart 2020 laten weten dat er geen les gegeven wordt op school tot 6 april 2020. Dan start bij ons week 9, de toetsweek voor het hbo. Tot 6 april verzorgen wij geen klassikaal onderwijs op onze vestigingen.
14. Wanneer krijg ik weer les?
Vanaf 21 maart hervatten we de lessen via een online leerroute. De komende paar dagen nemen we de tijd om deze in te richten en hier helder over te communiceren. Ook worden er beslissingen genomen over eventuele aanpassingen in de module en de route naar de examens.
15. Hoe ziet die online leerroute eruit?
We gaan werken met Microsoft Teams. We nemen deze week de tijd om dit platform in te richten en de werkwijze ervan uit te leggen aan de docenten en studenten.
16. Als ik online les krijg, wordt de aanwezigheid dan nog geregistreerd?
Docenten vullen zoals gebruikelijk de aanwezigheidsregistratie in.
17. Voor mbo-studenten: wordt de aanwezigheid nog meegewogen in mijn eindcijfer?
Nee, deze laten we los voor periode 3. Je eindproduct wordt beoordeeld op de inhoudelijke criteria.
18. Voor mbo-studenten leerjaar 3: hoe zit het met mijn stage?
Het stagebureau heeft jullie in een apart bericht uitgebreid geïnformeerd over de stage.
19. Wat doe ik als ik ziek ben?
Gezondheid staat voorop. Als je ziek bent, meld je je zoals gebruikelijk ziek. Dat wordt dan geregistreerd als geoorloofd verzuim.
20. Ik kan niet alle oefenopdrachten uitvoeren en dus geen compleet werkboek inleveren.
Dat klopt. De examencommissie heeft met behulp van een aantal docenten onderzocht welke oefenopdrachten cruciaal en uitvoerbaar zijn vanuit huis. In je dashboard, onder Modules, kun je aan het eind van de week voor iedere module terugvinden welke oefenopdrachten je wel en niet hoeft te maken.
21. En hoe doe ik dat met de module-opdracht?
Ook is voor iedere module bekeken of de module-opdracht uitvoerbaar is of eventueel aangepast zal moeten worden. De beoordelingscriteria blijven in principe ongewijzigd.
22. Hoe weet ik dan wat er gewijzigd is?
In het dashboard, onder het kopje Modules, wordt aan het eind van deze week naast de huidige modulewijzer een ‘corona-aanpassing’ geplaatst. Hierin is te lezen wat de wijzigingen zijn. De docenten hebben hetzelfde document ontvangen. Heb je vragen over de wijzigingen, neem dan contact op met jouw docent.
23. Zullen de examens en beoordelingen van week 9 (hbo) en week 10 (mbo en hbo herkansingen) nog wel worden afgenomen?
Ook examens en beoordelingen worden via een online platform afgenomen. We gaan er voor nu vanuit dat alle examinering doorgang vindt, hetzij op afstand. Deadlines voor opdrachten blijven dus gehandhaafd om jullie geen studie-achterstand op te laten lopen.
24. Waarom stellen jullie de deadline niet gewoon uit?
We hebben eraan gewerkt om de module-opdracht haalbaar te maken onder de huidige omstandigheden. Het verschuiven van deadlines zal leiden tot een extra studiebelasting in periode 4 en dat willen we - in jullie belang - voorkomen.
25. Gaan de Proeves en de herexamens voor het mbo nog wel door?
De Proeves en de herexamens staan gepland voor mei. Vooralsnog werken we ernaartoe om die door te laten gaan. Het betreft immers het eindexamen. Het Ministerie van Onderwijs heeft toestemming gegeven om eindexamens af te laten nemen, in kleine groepjes studenten die minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.
26. De herexamens voor de keuzedelen staan gepland in week 10 van periode 3. Vinden deze doorgang? En hoe worden deze dan afgenomen?
Vooralsnog vinden de herkansingen van de keuzedelen gewoon plaats in week 10 van periode 3. Ook hiervoor geldt dat deze op afstand worden afgenomen.
27. Mbo: wat gebeurt er als ik een onvoldoende haal omdat ik ziek ben?
In dat geval gelden de richtlijnen die we doorgaans hanteren. Mochten onvoldoende resultaten door ziekte gevolgen hebben voor de overgang naar het volgende leerjaar, dan zal dit, zoals gebruikelijk, meegenomen worden in de overwegingen tijdens de studentbespreking aan het einde van het schooljaar. Natuurlijk houden we rekening met de huidige omstandigheden.
28. Hbo: hoe zit dat met het Bindend Studie-advies?
De huidige BSA norm staat op 50 EC. We verlagen voor collegejaar 2019/2020 de norm naar 39 EC. Met deze verlaging willen we onze studenten wat lucht geven in deze lastige omstandigheden. De cruciale vakken blijven geldig.
29. De situatie rondom het coronavirus verandert bijna dagelijks. Hoe word ik op de hoogte gehouden van de koers van de NAVB op dit gebied?
Er zullen regelmatig updates over de situatie geplaatst worden op de website en op het dashboard.
30. Deze FAQ zijn verhelderend, maar ik heb nog meer vragen. Kan ik deze ergens stellen?
Natuurlijk. Hieronder vind je een overzicht van de contactgegevens.

Customer service: eerstelijns contact via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 055 356 05 22.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor vragen over stage
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor vragen over de inhoud van examens
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor vragen over de planning van examens
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor vragen over lessen in Eindhoven
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor vragen over lessen in Amsterdam
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor vragen over uitleen en technische zaken

Op basis van de door jullie gestelde vragen zal weer een FAQ-lijst samengesteld en gedeeld worden.
31. Tot slot
Het zijn voor ons allemaal zorgelijke tijden. Daar komen dan misschien nog zorgen over toetsen en examens bij. Wij doen ons uiterste best om de toetsen en examens zo te organiseren dat ze haalbaar zijn voor jullie. Met natuurlijk ook wat inspanning van jullie kant, maar dat haalt jullie dan weer van de bank. ;-) Blijf gezond!